Beroepsvereniging voor Fiscale en
Boekhoudkundige Beroepen van Brabant
Menu

Historiek BAB-Brabant

Onder impuls van een aantal belastingconsulenten, voornamelijk prfessoren en studenten van de Fiscale Hogeschool werd BAB-Brabant reeds in 1978 opgericht onder de benaming Beroepsvereniging voor Belastingconsulenten van Brabant - afgekort B.B.B. Klaarblijkelijk voorzag de oprichting in een bestaande nood, want reeds kort na de oprichting traden ruim 200 belastingconsulenten toe tot de vereniging. In de loop der voorbije jaren is het ledenaantal verder gestaag toegenomen tot bijna 500 vandaag..

Vanaf het begin trad de toenmalige B.B.B. toe tot het Instituut van Belastingconsulenten van België.

Gezien tot 1991 enkel belastingconsulenten konden toetreden, richtte de beroepsopleiding zich uitsluitend op fiscale onderwerpen.

Nadat in 1985 het Instituut der Accountants werd opgericht besloot de Algemene Vergadering van B.B.B. op 21 januari 1991 om de beroepsvereniging ook open te stellen voor accountants en bedrijfsrevisoren. De benaming van de vereniging werd sindsdien gewijzigd in "Beroepsvereniging voor belastingconsulenten, accountants en bedrijfsrevisoren van Brabant".

In 2002 werd de beroepsvereniging eveneens opengesteld voor erkende boekhouders - fiscalisten. Sedertdien is de benaming "Beroepsvereniging voor fiscale en boekhoudkundige beroepen".

De vereniging stelt zich tot doel de belangen van haar leden - belastingconsulenten, accountants, revisoren, erkende boekhouders - fiscalisten en andere fiscale beroepsbeoefenaars (bvb advocaten met specialisatie fiscaliteit, notarissen...) - te behartigen en de beoefening van het belastingrecht, het revisoraat het boekhouden en de accountancy te bevorderen. Hiertoe organiseert zij regelmatig seminaries en (al dan niet fiscale) clubs waaraan de leden, hetzij gratis, hetzij mits een beperkte kostenbijdrage kunnen deelnemen. Deze interessante activiteiten vormen tevens een ideale gelegenheid om nuttige en aangename contacten te leggen met collega’s. Op deze wijze blijft u permanent op de hoogte van wat leeft in uw eigen beroepswereld.