Beroepsvereniging voor Fiscale en
Boekhoudkundige Beroepen van Brabant
Menu

Bestuur BAB-Brabant

De Raad van Bestuur van BAB Brabant is statutair samengesteld uit minimum vijf en maximum zestien Raadsleden. Deze worden op regelmatige tijdstippen verkozen door de algemene vergadering van de leden. Heden telt de Raad van Bestuur 16 leden.

De Voorzitter, de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Kernbestuur en zij worden jaarlijks in de schoot van de Raad van Bestuur gekozen.

De Raad van Bestuur beslist over de nieuwe kandidatuur en brengt de kandidaat schriftelijk op de hoogte van de getroffen beslissing. Tegen een afwijzende beslissing van de Raad van Bestuur kan de kandidaat een beroep instellen bij de voorzitter van de vereniging. In dit laatste geval is de Raad van Bestuur in de eerstvolgende vergadering verplicht de kandidaat uit te nodigen ten einde van zijn grieven kennis te nemen ; vervolgens zal de Raad van Bestuur uiterlijk in de eerste daarop volgende vergadering de kandidatuur opnieuw onderzoeken en zal ze een definitieve beslissing nemen omtrent de aanvaarding van de kandidaat.

Het tuchtrecht wordt uitgeoefend in eerste aanleg door een Tuchtkamer. In geval een beroep werd ingesteld tegen een Tuchtkamer zal de Raad van Beroep zich hierover dienen uit te spreken.

Kernbestuur

Herman De Cnijf Voorzitter BAB-Brabant
Directeur Fiscale Hogeschool
Directeur FHS-Seminaries
Accountant - Belastingconsulent
Frank Herreman Ondervoorzitter BAB-Brabant
Belastingconsulent
Zaakvoerder Herreman Accountancy & Belastingconsult BVBA
Ferdy Foubert Secretaris BAB-Brabant
Belastingconsulent
Partner KPMG

Nathalie Nuelant Penningmeester BAB-Brabant
Accountant - Belastingconsulent
Thielemans Nuelant & Partners BVBA
Rudi Leys Accountant - Belastingconsulent
Accountantskantoor Leys Rudi BVBA

Raadsleden

Marc Cogen Belastingconsulent Off-Counsel
KPMG Belastingconsulenten
Alain Claes Advocaat - Partner
Sherpa Law
Jos De Blay Accountant - Belastingconsulent
zaakvoerder De Blay J. & Co BVBA

Nathalie De Meyer Adviserend lid Wouter Hautekeur Accountant IAB Jan Lammens Belastingconsulent
SBB Accountants & Belastingconsulenten

Willy Maeckelbergh Erevoorzitter BAB-Brabant
Erevoorzitter Fiscale Hogeschool
Belastingconsulent
Eric Picavet Belastingconsulent Epitax Carl Theys Belastingconsulent
Jurist - Fiscalist

Liliane Van Bever Commissaris
Accountant - Belastingconsulent
Cura Numi CVA
Hendrik Van Cakenberghe Bedrijfsrevisor
VCLJ Bedrijfsrevisoren
Hans Van Praet Boekhouder - Fiscalist
Zaakvoerder Taofisc

Liesbeth Wambacq Adviserend lid