Beroepsvereniging voor Fiscale en
Boekhoudkundige Beroepen van Brabant
Menu

Woensdag 28 maart 2018

Fiscale Club - Recente evoluties in het erfrecht - 18u

De wet van 31 juli 2017 “tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake” werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017. Deze nieuwe wet zal het erfrecht fundamenteel wijzigen. Er wordt zelfs gesproken over de grootste hervorming van het erfrecht sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek.

De wet treedt in werking op 1 september 2018. 

Maar wat wijzigt er zoal ? Onder andere de volgende onderwerpen zullen aan bod komen: 

- de beperking van het reservatair erfdeel tot 50% van de fictieve massa

- ouders kunnen met hun kinderen bindende afspraken over de latere erfenis op papier zetten in een familiepact

- het tijdstip van waardering van de roerende én onroerende goederen bij schenking

- wijziging van de  regels van inkorting

- schenkingen buiten erfdeel

Tijdens deze fiscale club wordt nagegaan of eerder opgezette successieplanningen opnieuw tegen het licht van de nieuwe wetgeving moeten worden gehouden of kunnen behouden blijven.

 

Locatie: gebouwen Odisee-FHS, Stormstraat 2, 1000 Brussel

Spreker(s)

Robby Ackermans, counsel estate planning Sherpa Law