Beroepsvereniging voor Fiscale en
Boekhoudkundige Beroepen van Brabant
Menu

Actuele berichten

19/03/2018

Fiscale Club - Recente evoluties in het erfrecht

Woensdag 28 maart 2018

Fiscale Club - Recente evoluties in het erfrecht

De wet van 31 juli 2017 “tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake” werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017. Deze nieuwe wet zal het erfrecht fundamenteel wijzigen. Er wordt zelfs gesproken over de grootste hervorming van het erfrecht sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek.